Eindejaarswens 2023 SSE

Eindejaarswens 2023

Beste deelnemers van de Stichting Senioren Enexis

Het bijna voorbije jaar 2023 was eindelijk weer eens een normaal jaar voor ons. Met de medewerking van jullie allen en steun van Enexis, Nexus , SSEN, OASE en SPEL die we ook dit jaar weer kregen konden we ons scala van activiteiten op de vertrouwde wijze voortzetten. 

Er lag daarbij ook best wel wat organisatorisch werk op ons te wachten.

Zo is het in Limburg afgelopen jaar gelukt om voor het organiseren van de activiteiten een structurele samenwerking op te zetten met Nexus zodat we daar gezamenlijk meer activiteiten kunnen gaan aanbieden. In de regio’s Noord werd altijd alles georganiseerd door of in nauwe samenwerking met SSEN (de senioren van Essent) maar dat wordt steeds moeilijker door de natuurlijke afname van hun bestaande deelnemersbestand en uiteraard ook geen intrede van nieuwe deelnemers. Ook in Noord gaan we dus voor activiteiten meer samenwerken met NEXUS. Met SSEN spreken we over de mogelijkheden om het contact te behouden en de activiteiten voor de ex-SSEN-mensen te blijven voortzetten.

In samenwerking met ICT is gewerkt aan een nieuwe opzet van de SSE-website binnen de Enexis-structuur omdat de tot nu toe gebruikte software niet meer voldoende ondersteund kon worden. Behalve een nieuw uiterlijk hebben we ook mogelijkheden gekregen om via de website de inschrijving voor de reünie en andere activiteiten te automatiseren. U zult het wellicht al gemerkt hebben!

Door Juridische Zaken zijn we geholpen met het aanpassen van ons Statuut en Huishoudelijk Regelement zodat die weer passen bij de nieuwe wet WBTR. Die wet regelt het Bestuur en Toezicht op Rechtspersonen zoals  SSE ook er eentje is . Binnenkort sturen ze die stukken naar de notaris.

De Stichting zal naar verwachting eind dit jaar uitkomen op 1465 deelnemers. Helaas hebben we

wegens overlijden in 2023 ook afscheid moeten nemen van 17 deelnemers.  Steeds is er bij nabestaanden heel veel waardering voor de betrokkenheid van oud-collega’s  en van Enexis bij het  afscheid van een deelnemer

Mede namens de  bestuurscollega’s willen we  jullie hierbij van harte bedanken voor de fijne samenwerking en inzet in het afgelopen jaar.

Wij wensen jullie ook een geweldig mooi en voorspoedig 2024 toe en wij kijken al weer vooruit naar de grote reünie-bijeenkomsten in maart 2024

Jan de Koning,                                                                 Henk  Schutten

Voorzitter  Stichting Senioren Enexis.                                 Secretaris