Sociaal Fonds Enexis

Sociaal Fonds Enexis is een noodfonds van en voor (oud) medewerkers binnen Enexis Groep. Het doel is hulp bieden aan leden die in een situatie zijn beland waar financiële steun nodig is en waar bestaande regelingen niet of onvoldoende in voorzien.

Sociaal fonds

De situaties waarin hulp geboden wordt, zijn niet van te voren beschreven. Dit kunnen ook financiële problemen in de privé sfeer zijn. Indien nodig krijg je dan een coach toegewezen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Het bestuur van het Sociaal Fonds Enexis Groep zal iedere aanvraag individueel beoordelen. Zij legt hiervoor verantwoording af via een jaarverslag. De rapportage bevat aantallen en bedragen; namen van leden die een beroep hebben gedaan, worden nooit vermeld.

Meedoen is niet verplicht, maar getuigt wel van een groot saamhorigheidsgevoel. Tenslotte is dit fonds van en voor collega’s. Eigenlijk doe je er aan mee in de hoop er nooit gebruik van te hoeven maken.

De Raad van Bestuur van Enexis ondersteunt deze vorm van solidariteit van het Sociaal Fonds Enexis Groep door de lidmaatschapsinkomsten jaarlijks te verdubbelen. Ieder lid betaalt € 12 per jaar. Dit bedrag houden we jaarlijks in mei in op je salaris.

Het bestuur van het Sociaal Fonds Enexis Groep bekijkt per situatie of ze een tegemoetkoming in de kosten geven. Hierbij moeten zij de fiscale regels volgen, waardoor het onbelast vergoeden van ziektekosten niet mogelijk is.

Zie voor meer informatie de website van het Sociaal Fonds Enexis Groep: www.enexisgroep.nl/sociaal-fonds.